Velkommen til Risolve

Vi er et rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Elverum i Hedmark fylke

Vi nyter stor tillit blant våre kunder og kan vise til gode referanser fra tidligere arbeid

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføring er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner, og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

La fagfolk gjøre jobben

Våre fagfolk har lang erfaring fra de fleste oppdrag i bransjen, og vi jobber hardt for å alltid opprettholde en god kvalitet i arbeidet vi gjør. 

Risolve Norge AS

Om oss

Rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Elverum i Hedmark fylke. 

Foretaket er opprinnelig fra Åsnes i Solør og har et navn sammensatt av RI (Rådgivende Ingeniør) og Solve. Ifølge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først, på 600 tallet. Solve er med dette den som har gitt opphav til navnet på den region vi kommer fra, Solør.

Stiftet i november 2011.Stifterne tilfører selskapet en erfaring på til sammen mer enn 50 år. Dette fra både privat og offentlig sektor.

Markedsområder/Tjenester: geodata- bygg - anlegg - fysisk planlegging - energi og miljø - bemanning.

Vi er opptatt av kvalitet, og det skal gjenspeiles i alt arbeidet vi utfører.

Gratis befaring

Vi møter opp til avtalt tid, og tilbyr god bistand i form av tips og råd på hvordan prosjektet burde utføres, sammen finner vi en løsning som passer deg.

Uforpliktende tilbud

Etter befaringen, vil vi sende over ett uforpliktende tilbud med en komplett oversikt på hva som må gjøres, slikt at vi unngår overraskelser.

Arbeidet utføres etter avtale

Når kontrakten er signert, vil vi påbegynne arbeidet til avtalt tid og til avtalt pris. Du som kunde skal være trygg på valget, og vi holder deg oppdatert igjennom hele prosessen.

Rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Elverum i Hedmark fylke

Geodata

Geodata: data i elektronisk form med direkte eller indirekte referanse til et bestemt sted eller geografisk område - jf §3 i Forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)

Les mer ...

Bygg

Bygg: "Kan anvendes separat, er oppført for et permanent formål, og er egnet eller beregnet til å beskytte mennesker, dyr eller ting." - Eurostats (den europeiske unions statistikkontor) definisjon er lagt til grunn da det i Plan- og bygningsloven ikke finnes noen formell definisjon på begrepet

Vi yter bistand i hele byggeprosessen, fra skisse og ferdige tegninger/modeller via søknad og byggeprosess, til ferdigattest og forvaltning, drift og vedlikehold. Illustrasjon: Autodesk, Focus Software as og Risolve AS.

Les mer ...

Anlegg

Anlegg: «Alle konstruksjoner som ikke er klassifisert som bygning: jernbane, veger, broer, flyplass rullebaner, dammer etc.» Eurostats(den europeiske unions statistikkontor) definisjon er lagt til grunn da det i Plan- og bygningsloven ikke finnes noen definisjon.    

Les mer ...

Fysisk Planlegging

Fysisk planlegging: samfunnsplanlegging og utforming av våre fysiske omgivelser. Et uttrykk for en ønsket fysisk, sosial og økonomisk utvikling. God fysisk planlegging er avgjørende i arbeidet med å skape robuste og bærekraftige samfunn for kommende generasjoner.

Les mer ...

Energi og Miljø

Energi- og miljø: Energi er kapasiteten i et fysisk system til å utføre arbeid. Energi finnes i flere former, for eksempel varme, kinetisk eller mekanisk energi, lys eller andre former. Med miljø i denne sammenheng forståes først og fremst de faktorer som relaterer seg til naturmiljøet og da særlig atmosfære, luft, vann, jord, naturressurser, landskap, naturområder, det biologiske mangfoldet og dets enkelte bestanddeler, og den innbyrdes vekselvirkningen mellom disse. jf NOU 2001: 2

Les mer ...

Referanseprosjekter

RV4 Gran grense Jaren - Hadeland, Gran kommune

Les mer ...

Radisson Blu Airport Hotel - tidligere Radisson SAS

Les mer ...

Oseberg A - Osebergfeltet Nordsjøen

Les mer ...

Gullfaks C - Gullfaksfeltet Nordsjøen

Les mer ...

Ekofisk - Ekofisk Nordsjøen

Les mer ...

Ekofiskveggen - Protective barrier

Les mer ...

Vestfoldbanen - Barkåker, Tønsberg

Les mer ...

Vestfoldbanen - Farriseidet, Porsgrunn

Les mer ...

Kontaktskjema

915 99 775
Storgata 20, 2414 ELVERUM
Orgnr 915 540 015